UQEQESHO LONWABA lwangaphandle – khuthaza umanyano lweQELA

Enye yenkcubeko yeshishini lika-Baojiali kukuxhasa nokuhlonipha bonke abantu esisebenza nabo.Ebudeni boqeqesho, bade bajongana nalo naluphi na ucelomngeni olukhulu, abadlali beqela basebenza kunye kwaye bancedana boyise bonke ubunzima.

Akukho “Ndawo YakuGqibela” Yaye Akukho Bani Ushiywa Ngasemva!

ONWABA UQEQESHO Lwangaphandle - khuthaza umanyano lweQELA(1)

Sihlala Sikhuthazana kwaye Sixhasana.

ONWABA UQEQESHO Lwangaphandle - khuthaza umanyano lweQELA(2)

Nokuba Kunzima Kangakanani, Hlala Uncumile

ONWABA UQEQESHO Lwangaphandle - khuthaza umanyano lweQELA(3)

Siqala njengeQela, Sigqibezela njengeQela.

ONWABA UQEQESHO Lwangaphandle - khuthaza umanyano lweQELA(4)

Ixesha lokuposa: Jul-29-2022